Par Latviju. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena

400 lappuses

Atzīmējot Latvijas Neatkarības kara simtgadi, kā arī simts gadus kopš Lāčplēša Kara ordeņa izveidošanas, iecerēts izdot bagātīgi ilustrētu oriģinālu avotpētniecisku grāmatu “Par Latviju. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena”. Tā veltīta Lāčplēša Kara ordeņa vēsturei, tā saņēmējiem - ordeņa kavalieriem un Lāčplēša dienas tradīcijas vēsturei. Grāmatas nosaukums tieši atspoguļo Lāčplēša Kara ordeņa devīzi – “Par Latviju”. Grāmatas autoru kolektīvu veido Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālisti, kuri 2019.-2020. gadā, turpinot valsts simtgadei veltīto programmu, ir veikuši pētniecisko darbību muzejos un arhīvos, 2019. gadā izveidojuši izstādi “11 varoņstāsti”, publiskajā telpā aktualizējuši Lāčplēša Kara ordeņa vēstures un ordeņa kavalieru devumu Latvijas neatkarības izcīnīšanā. Lai pētījuma rezultātiem nodrošinātu pastāvīgu pieejamību plašai mērķauditorijai, muzeja speciālisti sagatavojuši kolektīvu izdevumu par Latvijas valsts pirmo un augstāko militāro apbalvojumu – Lāčplēša Kara ordeni. Apkopojošais pētījums aptver apbalvojuma un apbalvošanas vēsturi, ordeņa kavalieru kā īpašas sociālas grupas izpēti, kā arī raksturo Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru sabiedrisko dzīvi un, jo īpaši, Lāčplēša dienas tradīcijas veidošanās vēsturi. Lāčplēša Kara ordenim, tā vēsturei ir ne tikai būtiska vieta Latvijas apbalvojumu sistēmas tapšanā. Tas raksturo arī Latvijas Neatkarības kara vēsturi; apbalvošanas process un ordeņa saņēmēji kā īpaša starpkaru Latvijas sabiedrības grupa raksturo arī Latvijas Neatkarības kara iemūžināšanu nācijas vēsturiskajā atmiņā. Turklāt arī mūsdienās Lāčplēša tēls, Lāčplēša Kara ordenis, Lāčplēša diena ir arī būtiskas lappuses nācijas kultūras atmiņā. Grāmatas saturs balstīts LNVM uzkrātajā pētnieciskajā un lietiskajā (muzejiskajā) materiālā, kā arī tradīcijās – muzejs glabā vienīgo zināmo pilno Lāčplēša Kara ordeņa komplektu Latvijā un katru gadu kopš 1988. gada to eksponē 11. novembrī kā vienu no savām īpašajām relikvijām. Autori: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālisti: Anda Ozoliņa, Mārtiņš Vāveris, Laima Kostrica, Arnis Strazdiņš. Grāmatas zinātniskais recenzents - Latvijas Nacionāla arhīva speciālists Dr.hist Jānis Šiliņš. Ievada eseju par Lāčplēša mīta kultūrvēsturisko un filozofisko nozīmi sagatavos Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju programmas “Kultūras vadība” docētāja Dr.phil Ilze Fedosejeva. Grāmata izdota, pateicoties Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālajam atbalstam.

Drukāta grāmata
Pirkt drukātu grāmatu
Draugiem Facebook Twitter Google+