Es mācos augļkopību

416 lappuses

Faila formāts: PDF

Grāmata nav mācību līdzeklis, tā nav arī zinātnisku pētījumu apkopojums, kaut arī to rezultāti izmantoti. Vēlējos izprast, kas noticis ar augļkopību, ar cilvēkiem, kuri ar to nodarbojās simt gadu laikā, mainoties paaudzēm, valsts iekārtām un to nostājai pret nozari. Ļoti vēlos, lai par iegūtajām atziņām uzzinātu ne tikai dārzkopji, bet arī visi tie, kuriem rūp Latvijas dārzu liktenis. Māra Skrīvele Šajā grāmatā augļkopības zinātniece un komercaugļkopības pamatlicēja Latvijā 20. gadsimta 90. gados Māra Skrīvele apkopojusi informāciju par augļkopības nozares attīstību dažādos laika posmos 100 gadu garumā, analizējusi to no šodienas zināšanu un savas 60 gadu darba pieredzes skatupunkta. Māra ir sekojusi līdzi Latvijas komercdārzu stāvoklim no stādīšanas laika līdz pilnražai, piedalījusies Dārzkopības institūta pētījumos, iepazinusi augļkopības attīstības tendences citās valstīs, līdz ar to viņa ir izvērtējusi mūsu priekšteču pieredzes nozīmību arī mūsdienās un padarījusi šo pieredzi izprotamu visiem – gan komercaugļkopjiem, gan iesācējiem un dārzu mīļotājiem. Ieteikumi par gandrīz visu Latvijā plašāk audzēto kultūru audzēšanas, kopšanas, mēslošanas, šķirņu izvēles niansēm ir uzrakstīti vienkāršā, viegli uztveramā veidā. Grāmata ir izcils pierādījums Māras zināšanām, erudīcijai, dziļumam un pamatīgumam. Dr. biol. Dārzkopības institūta vadošā pētniece, akadēmiķe Edīte Kaufmane

Drukāta grāmata
Pirkt drukātu grāmatu
Draugiem Facebook Twitter Google+